ČESKY

Životopis

Jméno, příjmení: Karel B. Müller
Datum a místo narození: 4. 1. 1972 Písek

Vzdělání:

magister filosofie (FF UK, 1996),
doktor politologie (FSV UK, 2002),
docent politologie (VŠE FMV, 2007)

Zaměstnání: VŠE FMV KPOL

Pedagogická činnost:

Vysoká škola ekonomická v Praze (1999 – současnost)
Metropolitní universita Praha (2002 – současnost)
New York University in Prague (2005 – 2014)
The University of Nottingham, UK (2004-2005)
Fakulta humanitních studií UK v Praze (2002 – 2008)
Fakulta sociálních věd UK v Praze (1999 – 2004)
Gymnasium Na Buďánce, Praha 5 (1997 – 2000)
Soukromá střední škola pro knihkupce a nakladatelské pracovníky, Praha 3 (1996 – 1997)

Vědecko-výzkumná činnost:

Vysoká škola ekonomická v Praze (1999 – současnost);
The University of Nottingham (2004 – 2005) – (Evropa a občanská společnost, Slon 2008);
Fakulta sociálních věd UK v Praze (1997 – 2002) – PhD program (Češi a občanská společnost, Triton 2002).

Výzkumné projekty:

Local political elites as key actors of democratisation (GAČR, 2014 – 2016, 1.637 mil. Kč.), hlavní řešitel a vedoucí výzkumného týmu;
Governance v kontextu globalizované společnosti a ekonomiky, výzkumný záměr FMV VŠE v Praze, poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, 2007 – 2013, člen výzkumného týmu;
CINEFOGO – Civil Society and New Forms of Governance, Network of Excellence, 2005-2009, člen výzkumného týmu;
Zpřehledňování fungování neziskového prostoru v České republice se zvláštním důrazem na prevenci jeho zneužívání pro účely financování terorismu, poskytovatel: Ministerstvo vnitra ČR, 2006 – 2008, člen výzkumného týmu.

10 nejvýznamějších publikací:

MÜLLER, Karel B. Je třeba bránit společnost, která brání svobodu, aneb o transcendenci, veřejné sféře a aktivní hranici. Sociologický časopis, 2015, vol. 51, no. 1, p. 169–178. ISSN 0038-0288. [Impact Factor 2014: 0.681] [SJR 2014: 0.370]

MÜLLER, Karel B. Aktivní hranice a evropeizace veřejné sféry. Jak „stejný“ může být i „jiný“ a naopak. Sociológia [online], 2014, vol. 46, no. 4, p. 412–433. ISSN 0049-1225. [Impact Factor 2013: 0.212] [SJR 2013: 0.203]

MÜLLER, Karel B. European Civil Society’s Conundrum. Public Spheres, Identities and the Challenge of Politicisation. Central European Journal of International & Security Studies, 2014, no. 1, p. 30–53. ISSN 1802-548X. [SJR 2013: 0.101]

MÜLLER, Karel B. Politická sociologie. Politika a identita v proměnách modernity. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2012. 270 p. Text in Czech. ISBN 978-80-7380-394-0.

MÜLLER, Karel B., SKOVAJSA, Marek. From Reflections on Post-Communism to Perspectives on Europeanization: Democracy and Civil Society in Central Europe. International Political Science Review, 2009, vol. 30, no. 5, p. 501–517. ISSN 0192-5121.[Impact Factor 2009: 0.592] [SJR 2009: 0.627]

MÜLLER, Karel B. Evropa a občanská společnost. Projekt evropské identity. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2008. 238 p. ISBN 978-80-86429-84-7.

MÜLLER, Karel B. Formování pozitivních identit mezi minulostí a budoucností. Příspěvek k projektu evropské identity. Sociologický časopis, 2007, vol. 43, no. 4, p. 785–807. ISSN 0038-0288. [Impact Factor 2007: 0.169] [SJR 2007: 0.211]

MÜLLER, Karel B. The Civil Society-State Relationship in Contemporary Discourse: A Complementary Account from Giddens Perspective. The British Journal of Politics & International Relations, 2006, vol. 8, no. 2, p. 311–330. ISSN 1369-1481. [Impact Factor 2013: 0.986] [SJR 2006: 0.494]

MÜLLER, Karel B. Koncept občanské společnosti: pokus o komplementární přístup. Tocquevillovské dědictví a giddensovská perspektiva. Sociologický časopis, 2003, vol. 39, no. 5, p. 607–624. ISSN 0038-0288. [Impact Factor 2003: 0.063] [SJR 2003: 0.100]

MÜLLER, Karel B. Češi a občanská společnost. Praha: TRITON, 2003. 271 p. Filosofická setkávání 26. Text in Czech. ISBN 80-7254-387-3.

Členství v mezinárodních/zahraničních odborných společnostech, redakčních radách a organizacích:

American Political Science Association – člen (2003 – současnost)
Central European Journal of International & Security Studies (international advisory board
member (2007 – současnost)

Členství v tuzemských odborných společnostech, redakčních radách a organizacích:

Acta Oeconomica Pragensia (člen redakční rady 2008 – 2009)
Česká politologická společnost – člen (1999 – současnost)
Fakulta mezinárodních vztahu VŠE – člen Grantové rady (2009 – současnost)
Grantová agentura ČR – člen hodnotícího panelu P408 – Právní vědy, politologie (2009 – 2013)
Grantis – měsíčník neziskového sektoru (člen redakční rady 2002 – 2007)
Rada vlády pro výzkum a inovace člen hodnotícího panelu pro společenské vědy (2013-2014)

Členství ve vědeckých radách, oborových radách a komisích:

Fakulta humanitních studií UK, Studia občanského sektoru –– člen Oborové rady pro doktorské studium (2012 – současnost)
Katedra politologie FMV VŠE – člen Oborové rady pro doktorské studium (2007 – současnost)

Zahraniční studijní/přednáškové pobyty a stáže:

9/2004 – 6/2005: The University of Nottingham, School of Politics, výzkumný pobyt + hostující profesor (garant předmětu: Civil Society and Politics in Post-Communist Central Europe).
4/2005: The Nottingham Trent University, výzkumný a přednáškový pobyt.
6/2003 – 8/2003: Graduate Center, City University of New York, studijní pobyt.

Získaná ocenění:

Cena rektora Vysoké školy ekonomické v Praze za prestižní publikaci (From Reflections on Post-Communism to Perspectives on Europeanization: Democracy and Civil Society in Central Europe. International Political Science Review, 2009), listopad 2010.

Soutěž v publikační činnosti FMV VŠE (2010) – 1. místo (From Reflections on Post-Communism to Perspectives on Europeanization: Democracy and Civil Society in Central Europe. International Political Science Review, 2009).

Soutěž v publikační činnosti FMV VŠE (2010) – 3. místo (Dvořáková a kol. Evropeizace veřejné sféry. Praha: Beck, 2010).

Soutěž v publikační činnosti FMV VŠE (2008) – 3. místo (Politická sociologie. Politika a identita v proměnách modernity. Praha: Portál, 2008).

Soutěž v publikační činnosti FMV VŠE (2007) – 1. místo (Formování pozitivních identit mezi minulostí a budoucností. Příspěvek k projektu evropské identity. Sociologický časopis, 2007).

Soutěž v publikační činnosti FMV VŠE (2006) – 2. Místo (The State-Civil Society Relationship in Contemporary Discourse. A Complementary Account From Giddens’ Perspective. The British Journal of Politics and International Relations, 2006).

Cena Edvarda Beneše, čestné uznání za práci v oboru sociologie (Češi a občanská společnost. Pojem problémy, východiska, Praha: Triton, 2002), Sezimovo Ústí, říjen 2002.