2018

11. 9. 2018: MANCEPT 15th Annual Conference, Manchester, Paper „Political Elites as Motors of Good Governance“ in the Session „Democracy, Technocracy and the Role of Citizens“.
6. 9. 2018: ČSPV, Praha, vystoupení „Dobré vládnutí a jeho aktéři v postkomunistickém happyvillu“.
12. 4. 2018: Demokratická monarchie, nedemokratická republika? Konference českých a rakouských historiků, UP Olomouc, vystoupení „Czech civil society between monarchism and republicanism“.
15. 2. 2018: Rekonstrukce státu, Akademie věd ČR, Fórum expertů k hlídání mantinelů demokracie

2017

6. 12. 2017: Rekonstrukce státu, DOX, účast v panelové diskusi k bilancování minulých i budoucích aktivit Rekonstrukce státu (a následný večírek).
11. 10. 2017: „Má občanský lobbing smysl?“ Účast v panelové diskusi (s J. Karlickým, D. Klimešem, Š. Ripkou) v galerii Landhans, Rekonstrukce státu.
25. 9. 2017: „Budoucnost státu“, diskuse u kulatého stolu (s V. Bělohradským, R. Bubnem, J. Přibáněm) při příležitosti křtu stejnojmenné knihy, Ústav státu a práva AV ČR.
26. 7. 2017:  Vystoupení „Občanské vzdělávání v datech“ na semináři „Rámec občanského vzdělávání v ČR“, Lichtenštějský palác, Úřad vlády ČR.
11. 5. 2017: Seminář „Jaké mají mít občané kompetence, abychom nepřišli o demokracie?“ pořádaný v PS PČR pod záštitou poslankyně Heleny Langšádlové, vystoupení „Co demokracii prospívá nejvíce?  Občanky se rozcházet v názorech!“  http://www.top-az.eu/nazory-vzdelavani/?clanek=jake-mame-mit-kompetence-my-obcane-abychom-neprisli-o-demokracii-142
22. 3. 2017: Přímá demokracie, Mladí občané, Parlament ČR, přednáška pro studenty.
http://www.mladiobcane.cz/?page=clanek&idopic=3&idopic=Workshopy&id=60
16. 2. 2017: Tvůj hlas může rozhodnout, ICM, Jindřichův Hradec, přednáška pro studenty. https://www.volby-2017.cz/inpage/sd1jh/

2016

15. 12. 2016: Aktivní hranice jako zdroj evropeizace. Případová studie trojmezních regionů, představení výzkumu GAČR v rámci Politologických VŠE-stranností  katedry  politologie FMV VŠE. http://kpol.vse.cz/wp-content/uploads/2016/12/gacr_plakat3_hotovo.png
7. 11. 2016: 3. Broumovské diskuse na téma Evropská Identita, vystoupení „Evropská identita a slabiny demokracie v Česku“. https://www.youtube.com/watch?v=rVN209fhgWk&feature=youtu.be
26. 10. 2016: Senát PČR, konference k 20. výročí ustavení Senátu, vystoupení „Zastupitelství, diskuse a role Senátu“. http://www.senat.cz/xqw/webdav/pssenat/original/81633/68550
17. 6. 2016: Lyceum Semily – Občanská společnost a dobré vládnutí v Semilech, zpráva z výzkumu GAČR.
15. 6. 2016: křest knihy „Češi, občanská společnost a evropské výzvy“, Café Sladkovský, Vršovice.
8. 6. 2016: International Academic Conference on Education and Social Sciences, Hotel Expo, Prague, přednáška „Civil Society and Democracy Building: Lesson from Central Europe“ (Keynote speaker), http://academicinst.com/events/index.php/IACESS/.
29. 4. 2016: Gymnázium Jiřího z Poděbrad, přednáška pro studenty.
26. 4. 2016: semináři k radničním periodikům v Poslanecké sněmovně PČR (účastník panelu).
21. 3. 2016: Gymnázium Jana Nerudy-Praha 1, přednáška pro studenty.
3. 3. 2016: FSV UK, 100. Sociologický večer, účast v panelové diskuse o stavu společnosti (spolu s Annou Durnovou, Jiřím Kabelem a Ondřejem Císařem). http://sociologickevecery.fsv.cuni.cz/vecer.php?sid=135
11. 3. 2016: Gymnázium Písek, přednáška pro studenty.
26. 2. 2016: Lyceum Semily, přednáška pro studenty.
19. 2. 2016: Gymnázium Jana Keplera, Praha 6, přednáška pro studenty.

2015

18. 11. 2015: Gymnázium Oty Pavla, Praha- Radotín, přednáška pro studenty.
10.9.2015:  VI. Kongres České společnosti pro politické vědy, vystoupení „Lokální politické elity jako klíčoví aktéři demokratizace – zpráva z výzkumu Černošic, Semil a Hrádku nad Nisou“.
21.3.2015: Katedra politologie VŠE a Fond Otakara Motejla, konference Otevírejme radnice II., vystoupení „Jsem v radě a co s tím? Jsem v opozici a co s tím?“ Záznam konference si můžete prohlédnout v sekci videa.

2014

8. 2. 2014: Katedra politologie VŠE a Fond Otakara Motejla, konference Otevírejte radnice, vystoupení „Otevřenost a důvěra“.
29. 1. 2014: Europeum, přednáška „České kraje v Bruselu“

2013

8. 11. 2013: Toward Democratic Inclusion Conference, Pilsen 7-8 November 2013, paper „The Concept of Active Border: Toward the European Civil Society. Public Spheres, Identities and the Challenge of Politicisation“.
6. 6. 2013: Knihovna Václava Havla/Collegium Europeanum/PIDEC, konference „Evropská identita a její česká reflexe“, vystoupení a účast v diskusi na téma „Kulturní kontext evropanství“.
26. 4. 2013: Konstrukce evropské identity – přednáška na Filosofické fakultě Západočeské university v Plzni.
18. 4. 2013: Občanství Evropské unie – (ne)splněná očekávání, účast v diskusi, kterou pořádalo Eurocentrum Praha ve spolupráci s FSV UK v Jinonicích.
16. 2. 2013: 12 hodin budoucnosti. Maratón myšlenek, idejí, tezí: 12,30-13,45 (Selhání politiků, elit, celé společnosti). Vysílání ČT24.

Konference, semináře, veřejná vystoupení

14. 9. 2012: V. kongres českých politologů/Hradec Králové, vystoupení: Making sense of a European civil society, European civil society’s conundrum: public sphere, politicisation and identity formation http://ff.uhk.cz/politologie/kongres/program.php
10. 11. 2011: 1st Annual Conference of the Czech Association for European Studies/ University of Economics in Prague, konference NEW CHALLENGES FOR THE EUROPEAN UNION, paper Deficit of the public sphere within the EU – preconditions, consequences, remedies.  http://ces.vse.cz/english/conference-2011/about-the-conference/
25. 10. 2011: Amcham+Inventura demokracie/Senát PČR, konference: Transparentní lobbing: Jak jej docílit?, vystoupení: Financování politických stran v ČR. http://www.euractiv.cz/cr-v-evropske-unii/clanek/ceske-firmy-volaji-po-transparentnim-lobbingu-00928
6. 10. 2011: CESTA/ hotel Jalta Praha, konference: Financování politických stran a regulace politických kampaní, vystoupení „Financování politických stran v ČR“. http://www.centrum-cesta.cz/wp-content/uploads/2011/08/pozvanka-na-konferenci-o-financovani-politickych-stran.pdf
7. 9. 2011: Summer University Prague/UK Praha, přednáška: „Parallels and differences in the social development of Europe after 1989, the legacy of teh Cold war and its innovation“. http://summer-university.fsv.cuni.cz/academic-programme/schedule
4. 6. 2011: Liberálně-konzervativní akademie/CEVRO, Praha, přednáška „Sociologická znalost v politice“.
28. 5. 2011: Katedra politologie VŠE a iniciativa Vyměňte politiky/VŠE, Praha, konference: Jak může občanská společnost zkrotit mašinérii politických stran?, vystoupení „Role občanské společnosti aneb myslet, jednat a ctít ústavu“. http://vz.fmv.vse.cz/?p=295&print=yes http://www.vymentepolitiky.cz/files/program_konference.pdf
4. 5. 2011: VII. brněnské politologické sympozium, konference: Zájmy v české politice, vystoupení „Lobbing v ČR“. http://www.iips.cz/data/files/Sympozium/IIPS-Symp2011-program4.pdf
18. 4. 2011: Spring University Prague/UK Praha, přednáška: „Changes in Central European societies after 1990“. http://spring-university.fsv.cuni.cz/academic-program/schedule
26. 3. 2011: Česko-saská vysokoškolská iniciativa/Oberwiesenthal, konference: Česko-saský příhraniční prostor, vystoupení „Význam (česko-německé) hranice ve 21. století“. http://www.sthi.eu/tl_files/Enclosures/Oberwiesenthal%202011%20Final.pdf
3. 11. 2010: VŠE, Praha, konference: Lobbing v moderních demokraciích – s pravidly nebo bez pravidel, „Úvodní slovo organizátora“. http://vz.fmv.vse.cz/?p=263&print=yes
17. 6. 2010: Demokratický klub/Cevro, Praha, seminář: Je demokracie slepou uličkou dějin?, vystoupení „Čtyři rizika demokracie (v ČR)“.
24. 5. 2010: FHS UK/Praha Jinonice, konference: 10 let studií občanské společnosti na FHS UK, vystoupení „Evropská občanská společnost, veřejná sféra, politika a identita“.
11. 5. 2010: Evropské hodnoty/Goethe Institut Praha, konference Na cestě k bezpečnější Evropě, moderátor panelu „Nezájem občanů o politický proces“.
17. 11. 2009: Česko-německé diskusní fórum/Heidelberg, „Od pokojné revoluce k evropské integraci“, moderátor zahajovacího panelu konference.
4. 11. 2009: FMV VŠE Praha, konference: Nové formy vládnutí ve světě a v Evropě v kontextu globalizace, paper „Evropská veřejná sféra, vymezení pojmu a zdůvodnění problému“. http://media.rozhlas.cz/_audio/evropska-obcanska-spolecnost-reflexe-konference-nove-formy-vladnuti-v-evrope-vse-a-konrad-adenauer-stiftung-hoste-z-vse-k-muller–01035632.mp3
20. 3. 2009: PIDEC/NYU in Prague, konference: Achievements and Failures of Civil Society in Central Europe – 20 Years After the Fall of Communism, vystoupení „Civil Society and Political Culture in the Czech Republic – 20 years down the road“.
18. 3. 2009: CINEFOGO final conference/Brussels, Berlaymont Building, Hallstein Room, Social Rights, Active Citizenship and Governance in the EU, paper „Invoking A European Civil Society. Constructing Identity of European Demos“.
7. 6. 2008: Česko-saské vysokoškolské kolegium/VŠE Praha, Die kommende Tschechische EU-Ratsprasidentschaft, přednáška „Political Culture and the Czech Presidency of the EU“.
6. 6. 2008: Člověk v tísni /VŠE, Praha.“Česká transformační zkušenost“, přednáška pro členy Syrské opozice.
16. 5. 2008: Česko-saské vysokoškolské kolegium/Sokolov, Politická kultura v ČR a nových spolkových zemích, přednáška „Politická kultura a občanská společnost v ČR na konci první třetiny“.
4. – 5. 2008: CINEFOGO kick-off conference/Koprivshtica, Bulgaria. New Actors in a New Environment, vystoupení „the Czech Perspective“.
20. 11. 2007: VŠE/Praha, konference Globalisation Challenges and New Trends of Governance, paper „Civil Society and Democratic Deficit of the EU“. http://ces.vse.cz/english/conference-2007/preliminary-programme/
17. 11. 2006: CINEFOGO/Roskilde University, Denmark, konference The Role and Organisation of European Civil Society, paper „Civil Society from Post-communist Perspective: A Normative Account“. http://cinefogo.cuni.cz/index.php?&id_result=179088&l=0&w=15&id_out=31
23. 9. 2006: CINEFOGO/UK Praha, konference National Identity and Its Relationship to Citizenship, paper „European identity – Psycho-sociological perspective (an attempt at agency approach“). http://cinefogo.cuni.cz/index.php?&id_result=179088&l=0&w=15&id_out=72
11. 5. 2005: Nottingham Trent University/UK, research seminar:  „Civil Society from a post-Communist Perspective“.
21. 1. 2005: The University of Nottingham/UK, konference: Enlargement and Civil Society, paper „Civil Society in the CEE Countries: A Normative Perspective“.
2. 11. 2004: Centre for the Study of European Governance/University of Nottingham, research seminar: „Czech and Civil Society“.
11. 2003: Filosofický ústav AV ČR/Praha, konference Demokracie, veřejnost a občanská společnost, příspěvek „Česká občanská společnost, předpoklady a problémy“.
16. 5. 2003: Cesta světla/Krnov, seminář Česká občanská společnost a modely demokracie v 21. století, příspěvky „Pojetí a filosofické tradice občanské společnosti“ a „Stát, demokracie a občanská společnost za 1. Republiky“.