2017

11. 10. 2017: Má občanský lobbing smysl?“ Účast v panelové diskuzi (s J. Karlickým, D. Klimešem, Š. Ripku) v galerii Landhans, Rekonstrukce státu. 

25. 9. 2017: „Budoucnost státu“, diskuze u kulatého stolu (s V. Bělohradským, R. Bubnem, J. Přibáněm) při příležitosti křtu stejnojmenné knihy, Ústav státu a práva AV ČR.

26. 7. 2017: Vystoupení „Občanské vzdělávání v datech“ na semináři „Rámec občanského vzdělávání v ČR“, Lichtenštejnský palác, Úřad vlády ČR.

11. 5. 2017: Seminář „Jaké mají mít občané kompetence, abychom nepřišli o demokracie?“ pořádaný PS PČR pod záštitou Heleny Langšádlové, vystoupení „Co demokracii prospívá nejvíce? Občansky se rozcházet v názorech!“ 

22. 3. 2017: Přímá demokracie, Mladí občané, Parlament ČR, přednáška pro studenty

16. 2. 2017: Tvůj hlas může rozhodnout, ICM, Jindřichův Hradec, přednáška pro studenty

2016

15. 12. 2016: Aktivní hranice jako zdroj evropeizace. Případová studie trojmezních regionů, představení výzkumu GAČR v rámci Politologických VŠE-stranností katedry politologie FMV VŠE.

7. 11. 2016: 3. Broumovské diskuse na téma Evropská Identita, vystoupení „Evropská identita a slabiny demokracie v Česku“.

26. 10. 2016: Senát PČR, konference k 20. výročí ustavení Senátu, vystoupení „Zastupitelství, diskuse a role Senátu“.

8. 6. 2016: International Academic Conference on Education and Social Sceinces, Hotel Expo, Prague, přednáška „Civil Society and Democracy Building: Lesson from Central Europe“ (Keynote speaker),.

17. 6. 2016: Lyceum Semily – Občanská společnost a dobré vládnutí v Semilech, zpráva z výzkumu GAČR.

15. 6. 2016: křest knihy „Češi, občanská společnost a evropské výzvy“, Café Sladkovský, Vršovice.

29. 4. 2016: Gymnázium Jiřího z Poděbrad, přednáška pro studenty.

26. 4. 2016: semináři k radničním periodikům v Poslanecké sněmovně PČR (účastník panelu).

21. 3. 2016: Gymnázium Jana Nerudy-Praha 1, přednáška pro studenty.

3. 3. 2016: FSV UK, 100. Sociologický večer, účast v panelové diskuse o stavu společnosti (spolu s Annou Durnovou, Jiřím Kabelem a Ondřejem Císařem).

11. 3. 2016: Gymnázium Písek, přednáška pro studenty.

26. 2. 2016: Lyceum Semily, přednáška pro studenty.

19. 2. 2016: Gymnázium Jana Keplera, Praha 6, přednáška pro studenty.

2015

18. 11. 2015: Gymnázium Oty Pavla, Praha- Radotín, přednáška pro studenty.

10.9.2015:  VI. Kongres České společnosti pro politické vědy, vystoupení „Lokální politické elity jako klíčoví aktéři demokratizace – zpráva z výzkumu Černošic, Semil a Hrádku nad Nisou“.

21.3.2015: Katedra politologie VŠE a Fond Otakara Motejla, konference Otevírejme radnice II., vystoupení „Jsem v radě a co s tím? Jsem v opozici a co s tím?“
Záznam konference si můžete prohlédnout v sekci videa.

2014

8. 2. 2014: Katedra politologie VŠE a Fond Otakara Motejla, konference Otevírejte radnice, vystoupení „Otevřenost a důvěra“.

29. 1. 2014: Europeum, přednáška „České kraje v Bruselu

2013

8. 11. 2013: Toward Democratic Inclusion Conference, Pilsen 7-8 November 2013, paper „The Concept of Active Border: Toward the European Civil Society. Public Spheres, Identities and the Challenge of Politicisation“.

6. 6. 2013: Knihovna Václava Havla/Collegium Europeanum/PIDEC, konference „Evropská identita a její česká reflexe“, vystoupení a účast v diskusi na téma „Kulturní kontext evropanství“.

26. 4. 2013: Konstrukce evropské identity – přednáška na Filosofické fakultě Západočeské university v Plzni.

18. 4. 2013: Občanství Evropské unie – (ne)splněná očekávání, účast v diskusi, kterou pořádalo Eurocentrum Praha ve spolupráci s FSV UK v Jinonicích.

16. 2. 2013: 12 hodin budoucnosti. Maratón myšlenek, idejí, tezí: 12,30-13,45 (Selhání politiků, elit, celé společnosti). Vysílání ČT24.

2012

28. 11. 2012: Morální a politická filosofie Charlese Taylora/kolokvium Oddělení morální a politické filosofie Filosofického ústavu AV ČR, vystoupení „Občanská společnost v Evropě a taylorovská inspirace“.

8. 11. 2012 : Changes in Governance in the Context of the Global Crisis, University of Economics, Prague, paper „Civil Society and Bad Governance in the Postwetphalian Order“.

17. 10. 2012: Seminář historicko-sociologických konfrontací/FHS UK, vystoupení „Veřejnost, identita a hranice v měnící se Evropě“.

19. 10. 2012: Česko-německé fórum žen a Helsinki Citizens Assembly/LIBEREC, konference: Unify in Diversity-EU dnes a zítra, vystoupení „Vývoj a význam občanské společnosti v Evropě“.

14. 9. 2012: V. Kongres českých politologů/Hradec Králové, vystoupení „Making sense of a European civil society“.

12. 9. 2012: Summer University Prague/UK Praha, přednáška: „Parallels and differences in the social development of Europe after 1989, the legacy of the Cold war and its innovation“.

24. 4. 2012Spring University Prague/UK Praha, přednáška: „Parallels and differences in the social development of Europe after 1989, the legacy of the Cold war and its innovation“.

10. 4. 2012: FSV UK, Sociologické večery, vystoupení „Občanská společnost a evropeizace“.

2011

10. 11. 2011: 1st Annual Conference of the Czech Association for European Studies/ University of Economics in Prague, konference NEW CHALLENGES FOR THE EUROPEAN UNION, paper „Deficit of the public sphere within the EU – preconditions, consequences, remedies“.

25. 10. 2011: Amcham+Inventura demokracie/Senát PČR, konference: Transparentní lobbing: Jak jej docílit?, vystoupení „Financování politických stran v ČR“.

6. 10. 2011: CESTA/ hotel Jalta Praha, konference: Financování politických stran a regulace politických kampaní, vystoupení „Financování politických stran v ČR“.

7. 9. 2011: Summer University Prague/UK Praha, přednáška: „Parallels and differences in the social development of Europe after 1989, the legacy of teh Cold war and its innovation“.

4. 6. 2011: Liberálně-konzervativní akademie/CEVRO, Praha, přednáška „Sociologická znalost v politice“.

28. 5. 2011: Katedra politologie VŠE a iniciativa Vyměňte politiky/VŠE, Praha, konference:Jak může občanská společnost zkrotit mašinérii politických stran?,vystoupení „Role občanské společnosti aneb myslet, jednat a ctít ústavu“.

4. 5. 2011: VII. brněnské politologické sympozium, konference: Zájmy v české politice, vystoupení „Lobbing v ČR“.

18. 4. 2011: Spring University Prague/UK Praha, přednáška: „Changes in Central European societies after 1990“.

26. 3. 2011: Česko-saská vysokoškolská iniciativa/Oberwiesenthal, konference: Česko-saský příhraniční prostor, vystoupení „Význam (česko-německé) hranice ve 21. století“.

2010

3. 11. 2010: VŠE, Praha, konference: Lobbing v moderních demokraciích – s pravidly nebo bez pravidel, „Úvodní slovo organizátora“.

17. 6. 2010: Demokratický klub/Cevro, Praha, seminář: Je demokracie slepou uličkou dějin?, vystoupení „Čtyři rizika demokracie (v ČR)“.

24. 5. 2010: FHS UK/Praha Jinonice, konference: 10 let studií občanské společnosti na FHS UK, vystoupení „Evropská občanská společnost, veřejná sféra, politika a identita“.

11. 5. 2010: Evropské hodnoty/Goethe Institut Praha, konference Na cestě k bezpečnější Evropě, moderátor panelu „Nezájem občanů o politický proces“.

2009

17. 11. 2009: Česko-německé diskusní fórum/Heidelberg, „Od pokojné revoluce k evropské integraci“, moderátor zahajovacího panelu konference.

4. 11. 2009: FMV VŠE Praha, konference: Nové formy vládnutí ve světě a v Evropě v kontextu globalizace, paper „Evropská veřejná sféra, vymezení pojmu a zdůvodnění problému“.

20. 3. 2009: PIDEC/NYU in Prague, konference: Achievements and Failures of Civil Society in Central Europe – 20 Years After the Fall of Communism, vystoupení „Civil Society and Political Culture in the Czech Republic – 20 years down the road“.

18. 3. 2009: CINEFOGO final conference/Brussels, Berlaymont Building, Hallstein Room, Social Rights, Active Citizenship and Governance in the EU, paper „Invoking A European Civil Society. Constructing Identity of European Demos“.

2008

7. 6. 2008: Česko-saské vysokoškolské kolegium/VŠE Praha, Die kommende Tschechische EU-Ratsprasidentschaft, přednáška „Political Culture and the Czech Presidency of the EU“.

6. 6. 2008: Člověk v tísni /VŠE, Praha.“Česká transformační zkušenost“, přednáška pro členy Syrské opozice.

16. 5. 2008: Česko-saské vysokoškolské kolegium/Sokolov, Politická kultura v ČR a nových spolkových zemích, přednáška „Politická kultura a občanská společnost v ČR na konci první třetiny“.

4. – 5. 2008: CINEFOGO kick-off conference/Koprivshtica, Bulgaria. New Actors in a New Environment, vystoupení „the Czech Perspective“.

2007

20. 11. 2007: VŠE/Praha, konference Globalisation Challenges and New Trends of Governance, paper „Civil Society and Democratic Deficit of the EU“.

2006

17. 11. 2006: CINEFOGO/Roskilde University, Denmark, konference The Role and Organisation of European Civil Society, paper „Civil Society from Post-communist Perspective: A Normative Account“.

23. 9. 2006: CINEFOGO/UK Praha, konference National Identity and Its Relationship to Citizenship, paper „European identity – Psycho-sociological perspective (an attempt at agency approach“).

2005

11. 5. 2005: Nottingham Trent University/UK, research seminar:  „Civil Society from a post-Communist Perspective“.

21. 1. 2005: The University of Nottingham/UK, konference: Enlargement and Civil Society, paper „Civil Society in the CEE Countries: A Normative Perspective“.

2004

2. 11. 2004: Centre for the Study of European Governance/University of Nottingham, research seminar: „Czechs and Civil Society“.

2003

11. 2003: Filosofický ústav AV ČR/Praha, konference Demokracie, veřejnost a občanská společnost, příspěvek „Česká občanská společnost, předpoklady a problémy“.
16. 5. 2003: Cesta světla/Krnov, seminář Česká občanská společnost a modely demokracie v 21. století, příspěvky „Pojetí a filosofické tradice občanské společnosti“ a „Stát, demokracie a občanská společnost za 1. Republiky“.