Program na zhloupnutí / LN

Karel B. Müller, krácená verze vyšla v Lidové noviny 12. března 2013 Zrušení rozhlasové zpravodajské a publicistické stanice lze mít za pokus o zrušení české veřejnosti V médiích zaznělo množství nekrologů za Rádio Česko (respektive také za Český rozhlas 6) a vesměs...

O rizicích zavádění prvků přímé demokracie / LN

Karel B. Müller, Lidové noviny 7. února 2013 Znechucení poslední parlamentní prezidentskou volbou v roce 2008, která byla přenášena v přímém televizním přenosu, se oproti průběhu a důsledkům první přímé prezidentské volby jeví jako neškodná a vítaná příležitost...

Politická korektnost a svoboda / HN

Karel B. Müller, Hospodářské noviny 21. 9. 2010 Diskuse ohledně politické korektnosti (PK), která proběhla minulý týden na stránkách HN, postrádala dle mého soudu některé důležité argumenty. Za prvé, princip PK čerpá své oprávnění z teoretického rámce tzv....

Klaus jako špatný ďáblův advokát / HN

Karel B. Müller, Hospodářské noviny 11. 12. 2008 Dvě ústřední postavy politického myšlení Západu – J. S. Mill a A. Tocqueville – poukazovaly na to, že demokracie potřebuje čas od času „ďáblovy advokáty“. Ty, kteří budou pomáhat čelit nebezpečí úpadku kritického...