23. 10. 2023: Sdružení Ackermann-Gemainde (SAG), Vývoje česko-německých vztahů, výzvy současnosti?, Hejnice, vedení interaktivního workshopu „Aktivní hranice“.

23. 6. 2023: EUROREGION NEISSE/NISA/NYSA, seminář „Fenomén hranice“, přednáška „Aktivní hranice v Evropě: identita a kolektivní paměť v přeshraničním prostoru“ a následná diskuse (Hynek Böhm a Ondřej Havlíček).

3. 2. 2023: CEVRO ARENA: diskuse na téma „Čím jsme si zasloužili tak šílenou prezidentkou kampaň a co přinese generál na hradě“ (Karel B. Müller, Ladislav Mrklas)

22. 11. 2022: CENTRUM BAVARIA BOHEMIA: Angažovanost občanské společnosti v česko-německé spolupráci, panelová diskuse (Petr Mikšíček, Karel B. Müller, Patrik Reitinger, Alfred Wolf, moderace Bára Procházková)

23. 11. 2022: Akademická YMCA, Běleč nad Orlicí, přednáška „České prezidenství“.

23. 6. 2022: Nachbarsprachen  Deutsch und Tschechisch, Reprasentanz des Freistaats Bayern, Praha, přednáška „Projekt zur aktiven Grenze“. 

9. 1. 2020: HAIT International Conference „Volunteering and Civic Engagement in Co-Transformation“ in DRESDEN, paper Czech Civil Society 30 Years Down the Road.

13. 8. 2020: Diskuse nad knihou Dobré vládnutí ve veřejném nezájmu, seminář Oživení, Litomyšl.

15. 10. 2020: 16. brněnské politologické sympozium „Lokální politika a územní samospráva v ČR: reformy a inovace“, paper Dobré vládnutí ve veřejném nezájmu.

6. 12. 2019: Conference Central Europe: Thirty Years on the Path of Reforms, Problem, Challenges, Prospects, organised by Institute of Europe, Moscow, Russian Academy of Science, paper „Political Culture and Civil Sphere in the Czechia 30 Year Down the Road“.

12. 11. 2019: Konference Transparentní samospráva a občanská participace, Asociace pro transparentnost (ASTRA), prezentace „Střet zájmů a požadavek transparentnosti (v kontextu komunální politiky)“.

16. 10. 2019: Mezinárodní odborný workshop k regionální a národní identitě, Český Těšín, Centrum pro vědu a výzkum ACCENDO, prezentace „Aktivní hranice, evropská identita a přeshraniční regionalizace.

10. 10. 2019: Jak měřit demokracii a lekce pro současné Česko, Rekonstrukce státu, Praha, účast v panelové diskusi expertů.

21. 6. 2019: Academos International Conference, Bucharest, Paper „Active Borders and Local Politicians as Key Agents of the Europeanization“. 

4. 6. 2019: Dylematy rozwoju systemów politycznych europy i azji, Katedra nauk politicznych, Krakov, Paper „Political science is here to treat liberal values“.

20. 5. 2019: Klub Pátečníků/Prague Business Club, účast na diskusi Jak bránit občanskou společnost v době populismu?

2. 5. 2019: FSV UK, Sociologické večery: prezentace knihy Dobré vládnutí ve veřejném nezájmu.

17. 4. 2019: Rektorát University Karlovy, účast na Kulatém stole na téma Česko, Evropa a svět.

11. 4. 2019: New York University in Prague, vítání knihy Dobré vládnutí ve veřejném nezájmu, spojeného s diskusí (Jan Farský, Filip Kořínek, Hedvika Zimmermanová a autor knihy), pořadatelé SLON, KPOL, KMP a NYU.

27. 3.2019: Cardiff University, School of Law and Politics, lecture „Good Governance in Post- Communist Towns: How to Pursue the Public Interest Despite a Disinterested Public, Comparative Politics Seminar. 

7. 12. 2018: Environmental Economics, Policy and International Environment Relations, paper „Cross Border Regional Cooperation in Tourism, University of Economics in Prague.

29. 11. 2018: Gymnázium Oty Pavla v Radotíně: přednáška pro studenty o Evropské integraci.

11. 9. 2018: MANCEPT 15th Annual Conference, Manchester, Paper „Political Elites as Motors of Good Governance“ in the Session „Democracy, Technocracy and the Role of Citizens“.

6. 9. 2018: ČSPV, Praha, vystoupení „Dobré vládnutí a jeho aktéři v postkomunistickém happyvillu“.

12. 4. 2018: Demokratická monarchie, nedemokratická republika? Konference českých a rakouských historiků, UP Olomouc, vystoupení „Czech civil society between monarchism and republicanism“.

15. 2. 2018: Rekonstrukce státu, Akademie věd ČR, Fórum expertů k hlídání mantinelů demokracie, účast v panelové diskusi expertů.

6. 12. 2017: Rekonstrukce státu, DOX, účast v panelové diskusi k bilancování minulých i budoucích aktivit Rekonstrukce státu (a následný večírek).

11. 10. 2017: „Má občanský lobbing smysl?“ Účast v panelové diskusi (s J. Karlickým, D. Klimešem, Š. Ripkou) v galerii Landhans, Rekonstrukce státu.

25. 9. 2017: „Budoucnost státu“, diskuse u kulatého stolu (s V. Bělohradským, R. Bubnem, J. Přibáněm) při příležitosti křtu stejnojmenné knihy, Ústav státu a práva AV ČR.

26. 7. 2017:  Vystoupení „Občanské vzdělávání v datech“ na semináři „Rámec občanského vzdělávání v ČR“, Lichtenštějský palác, Úřad vlády ČR.

11. 5. 2017: Seminář „Jaké mají mít občané kompetence, abychom nepřišli o demokracie?“ pořádaný v PS PČR pod záštitou poslankyně Heleny Langšádlové, vystoupení „Co demokracii prospívá nejvíce?  Občanky se rozcházet v názorech!“  http://www.top-az.eu/nazory-vzdelavani/?clanek=jake-mame-mit-kompetence-my-obcane-abychom-neprisli-o-demokracii-142

22. 3. 2017: Přímá demokracie, Mladí občané, Parlament ČR, přednáška pro studenty. 

http://www.mladiobcane.cz/?page=clanek&idopic=3&idopic=Workshopy&id=60

16. 2. 2017: Tvůj hlas může rozhodnout, ICM, Jindřichův Hradec, přednáška pro studenty. https://www.volby-2017.cz/inpage/sd1jh/

15. 12. 2016: Aktivní hranice jako zdroj evropeizace. Případová studie trojmezních regionů, představení výzkumu GAČR v rámci Politologických VŠE-stranností  katedry  politologie FMV VŠE. http://kpol.vse.cz/wp-content/uploads/2016/12/gacr_plakat3_hotovo.png

7. 11. 2016: 3. Broumovské diskuse na téma Evropská Identita, vystoupení „Evropská identita a slabiny demokracie v Česku“. https://www.youtube.com/watch?v=rVN209fhgWk&feature=youtu.be

26. 10. 2016: Senát PČR, konference k 20. výročí ustavení Senátu, vystoupení „Zastupitelství, diskuse a role Senátu“. http://www.senat.cz/xqw/webdav/pssenat/original/81633/68550

17. 6. 2016: Lyceum Semily – Občanská společnost a dobré vládnutí v Semilech, zpráva z výzkumu GAČR.

15. 6. 2016: křest knihy „Češi, občanská společnost a evropské výzvy“, Café Sladkovský, Vršovice. 

8. 6. 2016: International Academic Conference on Education and Social Sciences, Hotel Expo, Prague, přednáška „Civil Society and Democracy Building: Lesson from Central Europe“ (Keynote speaker), http://academicinst.com/events/index.php/IACESS/.

29. 4. 2016: Gymnázium Jiřího z Poděbrad, přednáška pro studenty.

26. 4. 2016: semináři k radničním periodikům v Poslanecké sněmovně PČR (účastník panelu).

21. 3. 2016: Gymnázium Jana Nerudy-Praha 1, přednáška pro studenty.

3. 3. 2016: FSV UK, 100. Sociologický večer, účast v panelové diskuse o stavu společnosti (spolu s Annou Durnovou, Jiřím Kabelem a Ondřejem Císařem). http://sociologickevecery.fsv.cuni.cz/vecer.php?sid=135

11. 3. 2016: Gymnázium Písek, přednáška pro studenty.

26. 2. 2016: Lyceum Semily, přednáška pro studenty. 

19. 2. 2016: Gymnázium Jana Keplera, Praha 6, přednáška pro studenty. 

18. 11. 2015: Gymnázium Oty Pavla, Praha- Radotín, přednáška pro studenty.

10. 9. 2015:  VI. Kongres České společnosti pro politické vědy, vystoupení „Lokální politické elity jako klíčoví aktéři demokratizace – zpráva z výzkumu Černošic, Semil a Hrádku nad Nisou“.

21. 3. 2015: Katedra politologie VŠE a Fond Otakara Motejla, konference Otevírejme radnice II., vystoupení „Jsem v radě a co s tím? Jsem v opozici a co s tím?“ Záznam konference si můžete prohlédnout v sekci videa.

8. 2. 2014: Katedra politologie VŠE a Fond Otakara Motejla, konference Otevírejte radnice, vystoupení „Otevřenost a důvěra“.

29. 1. 2014: Europeum, přednáška „České kraje v Bruselu

8. 11. 2013: Toward Democratic Inclusion Conference, Pilsen 7-8 November 2013, paper „The Concept of Active Border: Toward the European Civil Society. Public Spheres, Identities and the Challenge of Politicisation“.

6. 6. 2013: Knihovna Václava Havla/Collegium Europeanum/PIDEC, konference „Evropská identita a její česká reflexe“, vystoupení a účast v diskusi na téma „Kulturní kontext evropanství“.

26. 4. 2013Konstrukce evropské identity – přednáška na Filosofické fakultě Západočeské university v Plzni.

18. 4. 2013Občanství Evropské unie – (ne)splněná očekávání, účast v diskusi, kterou pořádalo Eurocentrum Praha ve spolupráci s FSV UK v Jinonicích.

16. 2. 201312 hodin budoucnosti. Maratón myšlenek, idejí, tezí: 12,30-13,45 (Selhání politiků, elit, celé společnosti). Vysílání ČT24.

14. 9. 2012: V. kongres českých politologů/Hradec Králové, vystoupení: Making sense of a European civil society, European civil society’s conundrum: public sphere, politicisation and identity formation http://ff.uhk.cz/politologie/kongres/program.php

10. 11. 2011: 1st Annual Conference of the Czech Association for European Studies/ University of Economics in Prague, konference NEW CHALLENGES FOR THE EUROPEAN UNION, paper Deficit of the public sphere within the EU – preconditions, consequences, remedies.  http://ces.vse.cz/english/conference-2011/about-the-conference/

25. 10. 2011: Amcham+Inventura demokracie/Senát PČR, konference: Transparentní lobbing: Jak jej docílit?, vystoupení: Financování politických stran v ČR. http://www.euractiv.cz/cr-v-evropske-unii/clanek/ceske-firmy-volaji-po-transparentnim-lobbingu-009284

6. 10. 2011: CESTA/ hotel Jalta Praha, konference: Financování politických stran a regulace politických kampaní, vystoupení „Financování politických stran v ČR“. http://www.centrum-cesta.cz/wp-content/uploads/2011/08/pozvanka-na-konferenci-o-financovani-politickych-stran.pdf

7. 9. 2011: Summer University Prague/UK Praha, přednáška: „Parallels and differences in the social development of Europe after 1989, the legacy of teh Cold war and its innovation“. http://summer-university.fsv.cuni.cz/academic-programme/schedule 

4. 6. 2011: Liberálně-konzervativní akademie/CEVRO, Praha, přednáška „Sociologická znalost v politice“.

28. 5. 2011: Katedra politologie VŠE a iniciativa Vyměňte politiky/VŠE, Praha, konference: Jak může občanská společnost zkrotit mašinérii politických stran?, vystoupení „Role občanské společnosti aneb myslet, jednat a ctít ústavu“. http://vz.fmv.vse.cz/?p=295&print=yes http://www.vymentepolitiky.cz/files/program_konference.pdf

4. 5. 2011: VII. brněnské politologické sympozium, konference: Zájmy v české politice, vystoupení „Lobbing v ČR“. http://www.iips.cz/data/files/Sympozium/IIPS-Symp2011-program4.pdf

18. 4. 2011: Spring University Prague/UK Praha, přednáška: „Changes in Central European societies after 1990“. http://spring-university.fsv.cuni.cz/academic-program/schedule

26. 3. 2011: Česko-saská vysokoškolská iniciativa/Oberwiesenthal, konference: Česko-saský příhraniční prostor, vystoupení „Význam (česko-německé) hranice ve 21. století“. http://www.sthi.eu/tl_files/Enclosures/Oberwiesenthal%202011%20Final.pdf

3. 11. 2010: VŠE, Praha, konference: Lobbing v moderních demokraciích – s pravidly nebo bez pravidel, „Úvodní slovo organizátora“. http://vz.fmv.vse.cz/?p=263&print=yes

17. 6. 2010: Demokratický klub/Cevro, Praha, seminář: Je demokracie slepou uličkou dějin?, vystoupení „Čtyři rizika demokracie (v ČR)“.

24. 5. 2010: FHS UK/Praha Jinonice, konference: 10 let studií občanské společnosti na FHS UK, vystoupení „Evropská občanská společnost, veřejná sféra, politika a identita“.

11. 5. 2010: Evropské hodnoty/Goethe Institut Praha, konference Na cestě k bezpečnější Evropě, moderátor panelu „Nezájem občanů o politický proces“.

17. 11. 2009: Česko-německé diskusní fórum/Heidelberg, „Od pokojné revoluce k evropské integraci“, moderátor zahajovacího panelu konference.

4. 11. 2009: FMV VŠE Praha, konference: Nové formy vládnutí ve světě a v Evropě v kontextu globalizace, paper „Evropská veřejná sféra, vymezení pojmu a zdůvodnění problému“. http://media.rozhlas.cz/_audio/evropska-obcanska-spolecnost-reflexe-konference-nove-formy-vladnuti-v-evrope-vse-a-konrad-adenauer-stiftung-hoste-z-vse-k-muller–01035632.mp3

20. 3. 2009: PIDEC/NYU in Prague, konference: Achievements and Failures of Civil Society in Central Europe – 20 Years After the Fall of Communism, vystoupení „Civil Society and Political Culture in the Czech Republic – 20 years down the road“.

18. 3. 2009: CINEFOGO final conference/Brussels, Berlaymont Building, Hallstein Room, Social Rights, Active Citizenship and Governance in the EU, paper „Invoking A European Civil Society. Constructing Identity of European Demos“. 

7. 6. 2008: Česko-saské vysokoškolské kolegium/VŠE Praha, Die kommende Tschechische EU-Ratsprasidentschaft, přednáška „Political Culture and the Czech Presidency of the EU“. 

6. 6. 2008: Člověk v tísni /VŠE, Praha.“Česká transformační zkušenost“, přednáška pro členy Syrské opozice.

16. 5. 2008: Česko-saské vysokoškolské kolegium/Sokolov, Politická kultura v ČR a nových spolkových zemích, přednáška „Politická kultura a občanská společnost v ČR na konci první třetiny“. 

4. – 5. 2008: CINEFOGO kick-off conference/Koprivshtica, Bulgaria. New Actors in a New Environment, vystoupení „the Czech Perspective“.

20. 11. 2007: VŠE/Praha, konference Globalisation Challenges and New Trends of Governance, paper „Civil Society and Democratic Deficit of the EU“. http://ces.vse.cz/english/conference-2007/preliminary-programme/

17. 11. 2006: CINEFOGO/Roskilde University, Denmark, konference The Role and Organisation of European Civil Society, paper „Civil Society from Post-communist Perspective: A Normative Account“. http://cinefogo.cuni.cz/index.php?&id_result=179088&l=0&w=15&id_out=318

23. 9. 2006: CINEFOGO/UK Praha, konference National Identity and Its Relationship to Citizenship, paper „European identity – Psycho-sociological perspective (an attempt at agency approach“). http://cinefogo.cuni.cz/index.php?&id_result=179088&l=0&w=15&id_out=72

11. 5. 2005: Nottingham Trent University/UK, research seminar:  „Civil Society from a post-Communist Perspective“. 

21. 1. 2005: The University of Nottingham/UK, konference: Enlargement and Civil Society, paper „Civil Society in the CEE Countries: A Normative Perspective“. 

2. 11. 2004: Centre for the Study of European Governance/University of Nottingham, research seminar: „Czech and Civil Society“.

11. 2003: Filosofický ústav AV ČR/Praha, konference Demokracie, veřejnost a občanská společnost, příspěvek „Česká občanská společnost, předpoklady a problémy“. 

16. 5. 2003: Cesta světla/Krnov, seminář Česká občanská společnost a modely demokracie v 21. století, příspěvky „Pojetí a filosofické tradice občanské společnosti“ a „Stát, demokracie a občanská společnost za 1. Republiky“.