I focus on civil society, democracy and the public sphere, post-communism and Europeanization. I am actively engaged in a number of NGOs, public policy groups and in municipal politics. I provide consultancy on civic involvement, public affairs and other related issues. Currently I work at the school of political studies CEVRO Institut in Prague.

Uložit

Uložit

Karel B. Müller, politolog, v současné době pracuje na vysoké škole CEVRO Institut v Praze. Profesně se věnuje otázkám občanské společnosti, demokracie, veřejné sféry, politické kultury, lobbingu a evropské identity. Je aktivní v komunální politice, je aktivním členem mnoha NGO. Je autorem nebo spoluautorem řady monografií a vědeckých článků, např. „Lobbing v moderních demokraciích“, „Politická sociologie“, „Evropa a občanská společnost“ aj. Jeho kompletní publikační činnost naleznete zde.

Karel B. Müller / Political Scientist & Civil Society Expert

Zrušme přímou volbu prezidenta, poškodila naši demokracii / Srdce české demokracie bije / Týdeník FORUM

Jednou z předností demokracie – dle mnohých předností nejvýznamnější – je schopnost poučit se z chyb. Zavedení přímé volby prezidenta v roce 2012 byla chyba! Přímá volba poškodila kvalitu naší demokracie i vyhlídky na její přežití. Měli bychom tuto chybu odčinit....

Aktivní hranice? S politologem Karlem B. Müllerem o potenciálu českého pohraničí

Karel B. Müller je profesorem politologie na vysoké škole CEVRO Institut v Praze, kde se věnuje problematice občanské společnosti, demokracie, veřejné sféry, politické kultury a evropské identity. Jako koordinátor badatelského týmu a editor připravil knihu Aktivní...

Do roztrhání těla? Bože, jen to ne! Jak Babiš poškozuje politickou kulturu naší země / Forum24

Přežití demokracie závisí na tom, že se vládnoucí elita nebojí vzdát své moci. Babiš je prvním polistopadovým premiérem, který se obává odchodu ze své funkce. A kvůli stylu svého vládnutí má proč. Za osm let vládnutí si Andrej Babiš zadal s mocí do té míry, že odchod...

Suverénně zmáknuto? Andrej Babiš je hokynář, který diskredituje české evropanství / FORUM24

Premiér Andrej Babiš prohlašuje, že nejnovější rezoluce Evropského parlamentu o jeho střetu zájmů představuje nepatřičné vměšování do naší suverenity. Od vrcholného představitele členského státu unie je to jen těžko stravitelný výrok. Vždyť Evropská unie je přímo...

Práce pro veřejnost, anebo práce s veřejností? / CEVRO Arena

Ono je to vlastně jedno, když žádná veřejnost neexistuje. Sen všech despotů – uzavřít, izolovat, nediskutovat. A právě podceňování diskuse v otázkách hledání veřejného zájmu je nebezpečný rys, který otevírá dveře autoritářství. Přinášíme další text profesora Karla B....

O začarovaném kruhu důvěry aneb Proč bych si přál, aby byl každý politicky vzdělán / CEVRO Aréna

V souvislosti se současnou pandemickou situací se opět dostala do středu pozornosti otázka důvěry. Není pravda, že Češi nedůvěřují státu. Výzkumy zároveň nenaznačují, že by pandemie nějak dramaticky měnila vztahy Čechů k jejich institucím. Důvěra či nedůvěra ve...

O nedokonalosti demokracie a škodlivosti perfekcionismu / CEVRO Aréna

Přinášíme třetí esej profesora politologie Karla B. Müllera ze série textů "Proč bych si přál, aby byl každý politicky vzdělán". Dnes na téma stigmatizace politické činnosti a škodlivosti perfekcionismu. Česko je zemí s nízkou mírou důvěry ve volená shromáždění....

Proč bych si přál, aby byl každý politicky vzdělán aneb Nábytek nejsou občané / CEVRO Aréna

Přinášíme druhou esej profesora politologie Karla B. Müllera ze série textů "Proč bych si přál, aby byl každý politicky vzdělán". Dnes na téma nezájmu o politiku a nevzdělanosti občanů, kteří pak volí neodpovědný a neefektivní politický leadership. A také o...

Proč bych si přál, aby byl každý politicky vzdělán aneb Svoboda není šiška salámu / CEVRO Aréna

Karel B. Müller 18. 1. 2021 Přinášíme první esej profesora politologie Karla B. Müllera ze série textů "Proč bych si přál, aby byl každý politicky vzdělán". Dnes na téma demokracie, individualismus, umění vládnout a produktivně zvládat konflikty. Nedávno zesnulá...

Epitaphium scientiae politicae in Universitate Oeconomica Pragensi / CSPV Politická revue

Na sklonku minulého roku slavila katedra politologie na Fakultě mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze třicet let své polistopadové existence. Obdobně jako česká společnost, byť o pár týdnů dříve, oslavila třicet let svobody. Tato souslednost není...

BOOKS

Dobré vládnutí ve veřejném nezájmu Podtitul: Lokální politické elity

Kniha, která představuje teoretický koncept aktivní hranice zasazený do obecnějšího rámce evropeizačních procesů, shrnuje závěry z výzkumu dvou trojzemních euroregionů (Nisa a Šumava) z let 2017–2019. Jeho součástí bylo reprezentativní dotazníkové (online) šetření mezi starosty a starostkami příhraničních obcí a 50 polostrukturovaných rozhovorů s aktéry přeshraniční spolupráce. Koncept aktivní hranice je zde pojímán jako kulturní veřejný statek, který vytváří příznivé předpoklady k veřejnému učení, sociální integraci a překonávání předsudků i historických křivd.

Dobré vládnutí ve veřejném nezájmu Podtitul: Lokální politické elity

Studie se zaměřuje na porozumění případům dobrého vládnutí v Česku. Autor zkoumal tři města menší velikosti a jejich politické představitele, kteří ve zkoumaném období prosazovali principy dobrého vládnutí. Na pozadí zkoumaných případů dobrého vládnutí se studie zaměřila nejen na výzkum politických elit, ale také na výzkum občanské veřejnosti, participace, demokratické legitimity a sociální integrity. Knížku můžete koupit ZDE.

Češi, občanská společnost a evropské výzvy

Existence občanské společnosti je dnes považována za nutný předpoklad udržitelnosti liberální demokracie. Češi mají za sebou čtvrt století svobodného vývoje. Více informací nebo zakoupit ZDE.

Rozšířené vydání : Politická sociologie – politika a identita v proměnách modernity

Kniha otevírá základní témata politické sociologie, fundovaný text je napsán čtivě a přístupně i pro laického čtenáře. Publikaci můžete zakoupit ZDE

Evropa a občanská společnost. Projekt evropské identity

Autor předkládá pokus o komplementární přístup k teorii občanské společnosti, snaží se poskytnout rámec pro interpretaci vznikající „evropské občanské společnosti“ a téma přiměřeně operacionalizovat.Publikaci můžete zakoupit ZDE

Lobbing v moderních demokraciích

Kniha Lobbing v moderních demokraciích osvětluje roli lobbingu jako jedné z možných legitimních a legálních technik prosazování vlivu v moderních demokraciích. Zabývá se popisem lobbistické praxe ve vybraných kontextech. Publikaci můžete zakoupit ZDE.

Connect With Me

prof. Karel B. Müller
Department of Political Science and International Relations
www.karelmuller.eu
CEVROInstitut, z.ú.
Jungmannova 17|110 00 Praha 1|Czech Republic
tel.: +420 221 506 739
email: karel.muller@vsci.cz| www.cevroinstitut.cz

 

 


3 + 14 =