Hosty dalšího dílu CEVRO Talks byli moderátor TV Nova a absolvent Vysoké školy CEVRO Rey Koranteng, vedoucí Katedry politologie a mezinárodních vztahů Ladislav Mrklas a garant studijních programů politologie Karel B. Müller.

Hlavním tématem podcastu bylo studium politologie a to, jak se promítá do nejrůznějších odvětví. Politologii na VŠ CEVRO studují většinou ti, kteří se zajímají o věci veřejné. Chtějí věcem porozumět, ovlivňovat je a měnit.

„Školy by měly kromě předávání určitého objemu informací naučit člověka přemýšlet v souvislostech a vyvozovat z toho závěry,“ říká Rey Koranteng. „Aby vzdělávání k něčemu bylo, tak to nemůže být jen o předávání informací, ale i o stylu myšlení, které se snažíte přenášet na studenty,“ potvrzuje Korantengova slova Ladislav Mrklas.

Došlo i na téma rozdělené společnosti. Demokracie dle hostů z povahy binární volby automaticky společnost rozděluje. V okamžiku, kdy je společnost tlačena k vysoké míře konformity, je to důkaz nedostatečné demokracie. Co se určitě změnilo je způsob veřejné komunikace. „Už zde není efekt večerních zpráv, kdy je sleduje celá dospělá populace a nenastavují tak jednotnou agendu, uvádí Karel B. Müller.