5. 1. 2017 / Ihned.cz

  • Asi největší výzvou, jíž budou Evropané letos čelit, je ochrana společného trhu.
  • Liberální společnost vynalezla trh jakožto efektivní mechanismus generující blahobyt, podporující kreativitu a zároveň i důvěru v pravidla.
  • Společný trh neposkytuje silnou kolektivní identitu, ale nabízí Evropanům prostředí pro svobodné uplatnění zájmů, rámec spolupráce a prostředek posilování vztahů solidarity.

Masaryk byl profesorem sociologie a dokázal přenášet sociologické poznatky do běžného jazyka jako málokdo. Jeho „nebát se a nekrást“ zní banálně, ale je v tom hluboké přesvědčení, že důvěra je základním předpokladem liberální společnosti. Poctivost je výrazem důvěry ve férová pravidla. Opakem důvěry je strach. Proto se nepřátelé liberalismu snaží vyvolávat strach. Strach oslabuje schopnost racionálně uvažovat a jednat. Strach vytváří podhoubí pro autoritářství.

Rok 2016 nabídl lekci možných scénářů rozkladu liberálního řádu. Politika strachu zaznamenávala úspěchy ve většině zemí unie. Krajní pravice pokračovala v úspěšné propagaci nostalgické iluze národního státu. Plané národovectví má v Evropě dlouhou tradici a je třeba připomínat, že národní stát v Evropě civilizačně selhal právě proto, že stavěl svoji identitu na strachu a na nenávisti k „jiným“ národům. To nakonec oslabilo schopnost racionálně jednat až tak, že se Evropané nedokázali vyhnout nejmasovějšímu vyvražďování v dějinách.

Celý text pro předplatitele.

Text dodám