Proti tradici znevýhodňování / LN

Karel B. Müller, Lidové noviny 21. 11. 2012 Veřejné reakce na návrh Evropské komise na zavedení kvót pro ženy v dozorčích radách velkých firem vnímám jako důležité měřítko liberalizace. Zdá se, že většina těchto reakcí zcela opomíjí (zřejmě jako irelevantní)...

V boji s korupcí panuje nečas / HN

Karel B. Müller, Hospodářské noviny 29. 11. 2011 Nečasovu vládu lze chválit za protikorupční opatření, jejichž výčet premiér podává (HN 28. 11.). Premiér mírní své přirovnání nedávných protikorupčních iniciativ k rychlokvašeným partyzánům. Toto přirovnání nesedělo...

Svoboda, šiška salámu a dárek pro naše děti / LN

Karel B. Müller, Lidové noviny 22. 11. 2011 Každoroční připomenutí konce komunismu a oslava boje za svobodu probíhají v duchu teze „svoboda je dar“, méně již v duchu reflexe toho, jak se Češi s tímto darem naučili zacházet a jaký dar to vlastně před dvaadvaceti lety...

Občanské ctnosti / Respekt

Karel B. Müller, Respekt 23/2011, 6. 6. 2011 Vyměnit politiky nestačí – je třeba jednat ve prospěch občanské společnosti Po 21 letech svobodného vývoje padá (konečně) přesvědčení, že podmínkou k morální obrodě politiky i společnosti je vstup nových lidé a stran do...