Přijměme euro, euro osvobozuje! / HN

Karel B. Müller, Hospodářské noviny 16. 7. 2010 Absence eura znesnadňuje (především laické, ale i odborné) posuzování efektivity veřejných institucí (Česka, EU aj.) a jejich vzájemné porovnávání. Diskusi o ne/přijímání eura dominují makroekonomická hlediska. Často se...

Kdo vládne a kdo určuje pravidla / HN

Karel B. Müller, Hospodářské noviny 15. 9. 2009 Nedávno zesnulý sociolog a filozof Ralf Dahrendorf se domníval, že neúplatní a nezávislí soudci mají pro demokracii ještě větší význam než volení politici. A ty šťastné země, kterým se podařilo vytvořit obojí, si obojí...