Andrej Babiš se stává feudálem / HN

Karel B. Müller, krácená verze vyšla v Hospodářských novinách 6. prosince 2013 Slušné liberální demokracie si zakládají na tom, že přístup k politické moci není závislý na kontrole (či na vlastnění) jiných zdrojů moci, mezi které v moderní společnosti patří především...

Proti tradici znevýhodňování / LN

Karel B. Müller, Lidové noviny 21. 11. 2012 Veřejné reakce na návrh Evropské komise na zavedení kvót pro ženy v dozorčích radách velkých firem vnímám jako důležité měřítko liberalizace. Zdá se, že většina těchto reakcí zcela opomíjí (zřejmě jako irelevantní)...

Kuřáctví a občanská veřejnost / LN

Karel B. Müller,  Lidové noviny, Orientace 5. května 2012 Co vypovídá diskuse o veřejném kuřáctví o síle české liberální tradice Diskuse o zákazu kouření v restauracích dobře ukazuje, že v českém prostředí tolerance často splývá s lhostejností, jež je doprovázena...

Svoboda, šiška salámu a dárek pro naše děti / LN

Karel B. Müller, Lidové noviny 22. 11. 2011 Každoroční připomenutí konce komunismu a oslava boje za svobodu probíhají v duchu teze „svoboda je dar“, méně již v duchu reflexe toho, jak se Češi s tímto darem naučili zacházet a jaký dar to vlastně před dvaadvaceti lety...

Politická korektnost a svoboda / HN

Karel B. Müller, Hospodářské noviny 21. 9. 2010 Diskuse ohledně politické korektnosti (PK), která proběhla minulý týden na stránkách HN, postrádala dle mého soudu některé důležité argumenty. Za prvé, princip PK čerpá své oprávnění z teoretického rámce tzv....