Program na zhloupnutí / LN

Karel B. Müller, krácená verze vyšla v Lidové noviny 12. března 2013 Zrušení rozhlasové zpravodajské a publicistické stanice lze mít za pokus o zrušení české veřejnosti V médiích zaznělo množství nekrologů za Rádio Česko (respektive také za Český rozhlas 6) a vesměs...

Kuřáctví a občanská veřejnost / LN

Karel B. Müller,  Lidové noviny, Orientace 5. května 2012 Co vypovídá diskuse o veřejném kuřáctví o síle české liberální tradice Diskuse o zákazu kouření v restauracích dobře ukazuje, že v českém prostředí tolerance často splývá s lhostejností, jež je doprovázena...

Svoboda, šiška salámu a dárek pro naše děti / LN

Karel B. Müller, Lidové noviny 22. 11. 2011 Každoroční připomenutí konce komunismu a oslava boje za svobodu probíhají v duchu teze „svoboda je dar“, méně již v duchu reflexe toho, jak se Češi s tímto darem naučili zacházet a jaký dar to vlastně před dvaadvaceti lety...

Občanské ctnosti / Respekt

Karel B. Müller, Respekt 23/2011, 6. 6. 2011 Vyměnit politiky nestačí – je třeba jednat ve prospěch občanské společnosti Po 21 letech svobodného vývoje padá (konečně) přesvědčení, že podmínkou k morální obrodě politiky i společnosti je vstup nových lidé a stran do...